Untitled Document
TDS ZENQ HD5 75W-90 GL-5

DẦU HỘP SỐ SÀN; DẦU TỔNG HỢP; CHỊU CỰC ÁP EP; BÁNH RĂNG HYPOID; SAE 75W-90; API GL-5; U.S. Military MIL-L-2105D

TDS ZENQ HD5 GL-5

DẦU HỘP SỐ SÀN, CẦU XE, BÁNH RĂNG HYPOID; SAE 80W-90/85W-140; API GL-5 (EP); U.S. Military MIL-L-2105D

TDS ZENQ HD5 GL-5

DẦU HỘP SỐ SÀN, DẦU CẦU, DẦU BÁNH RĂNG HYPOID; SAE 80W-90/85W-140; API GL-5 (EP); U.S. Military MIL-L-2105D