Untitled Document
TDS ZENQ HD5 GL-5

DẦU HỘP SỐ SÀN, DẦU CẦU, DẦU BÁNH RĂNG HYPOID; SAE 80W90, 85W140; API GL-5.