Untitled Document
TDS ZENQ ONE ULTRA S1 10W40 (Scooter)

DẦU ĐỘNG CƠ XE MÁY - XE SCOOTER; DẦU TỔNG HƠP - FULLY SYNTHETIC; SAE 10W40; API SN (cao nhất); JASO MB; CHU KỲ KHUYẾN CÁO: 4,000 km và không quá 1 năm.