Untitled Document
TDS ZENQ HYDRA

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN CHỊU ẨM CAO CẤP; ISO 32, 46, 68; DENISON HF-0; ISO 6743 HM; DIN 51524 PART II - HLP; FZG A/8.3/90 CLASS 10; IP281/85 # VICKERS 104C