Untitled Document
TDS ZENQ HYDRA (ANTIWEAR TYPE)

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN CHỊU ẨM CAO CẤP; DẦU GỐC BÁN TỔNG HỢP - SEMI SYNTHETIC; ISO 32, 46, 68; DENISON HF-0; ISO 6743 HM; DIN 51524 PART II - HLP; FZG A/8.3/90 CLASS 10; IP281/85 # VICKERS 104C

TDS ZEN - HD 68 (AW Type)

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN - ANTIWEAR TYPE FLUID; DẦU KHOÁNG TINH CHẾ NHÓM II; ISO 68; ISO 6743 HL, HM; DIN 51524 PART 2 - HLP.