Untitled Document
TDS ZENQ TC TURBINE R&O

DẦU TURBINE CÔNG NGHIỆP; TUABIN KHÍ, TUABIN HƠI, TUABIN NƯỚC; Denison Hydraulics HF-1; DIN 51515 Part 1, Lubricating Oils, Type L-TD; DIN 51517 Part 2, Lubricating Oils, Type CL; DIN 51524 Part 1, Hydraulic Oils, Type HL

TDS ZENQ PTS

ZENQ PTS PHỤ GIA DẦU ĐỘNG CƠ - ADDITIVES OF ENGINE OIL CÔNG NGHỆ SOMC (GỐC MOLYBDENUM) DÙNG CHO DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG HOĂC DIESEL TỶ LỆ XỬ LÝ: 6-11% DẦU ĐỘNG CƠ

TDS Các dòng sản phẩm khác

Tham khảo catalogue :“dầu nhớt SungBo cho công nghiệp”