Untitled Document
TDS ZENQ ONE R2

FULLY SYNTHETIC; PAO & POLYOL ESTER; EURO V & VI; SAE 0W-30/0W-40; API SN; ACEA C3-10; ACEA A3/B3-08, A3/B4-08; MB 229.31, MB 229.51; BMW LONGLIFE-04; PORSCHE A40; RENAULT RN0700, RN0710; GM DEXOS 2

TDS ZENQ ONE EURO PAO

FULLY TECH; PAO TECH; SAE: 5W-30/5W-40; EURO V & VI; API SN; ACEA C2/C3-16; ACEA A3/B3-08, A3/B4-08; MB APPROVAL 229.31 & 229.51; BMW LONGLIFE-04; VW 502.00, 505.00; PORSCHE A40; RENAULT RN 0700, RN 0710.

TDS ZENQ ONE S

FULLY SYNTHETIC; AN (GROUP V) & PAO (GROUP IV); SAE 10W-40/10W-50; API SM/CF; ACEA A3/B3-08, A3/B4-08

TDS ZENQ GP1 SP

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG; FULLY SYNTHETIC; ĐẠT TIÊU CHUẨN API SP/SP-RC MỚI NHẤT; ILSAC GF-6; TURBO TĂNG ÁP; EGR; DPF...

TDS ZENQ GX SN/CF GF-5

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG; FULLY-SYN TECH; EURO V; SAE 5W-30 & 5W-40; API: SN/SM/CF; ILSAC GF-5; ACEA A3/B3-08, A3/B4-08; Turbochanger, EGR, DPF.

TDS ZENQ GN SN/CF

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG; DẦU TỔNG HỢP VHVI TECH; SAE 10W-40 & 20W-50; API: SN/CF; EURO IV; ACEA A3/B3-08, A3/B4-08