Untitled Document
TDS ZENQ GREASE EP

ZENQ GREASE EP là mỡ cực áp đa dụng được sản xuất từ dầu gốc công nghệ tổng hợp, chất làm đặc chuyên dụng bền vững và hệ phụ gia đóng gói cao cấp, trong đó nổi bật là phụ gia chịu cực áp (EP), phụ gia chống ăn mòn, mài mòn, phụ gia chống oxy hóa.