Untitled Document
TDS ZENQ COMP CX-S (FULLY SYNTHETIC)

DẦU MÁY NÉN KHÍ TỔNG HỢP; ISO 32/46/68/100; DIN 51506 VDL; ISO 6743-3 DAJ; DIN 51524 HLP; GM LJ; SAE MS1003-2.

TDS ZENQ COMP C2 (FULLY SYNTHETIC)

DẦU MÁY NÉN KHÍ TỔNG HỢP (FULLY SYNTHETIC); ISO 32/46/68/100; DIN 51506 VDL; ISO 6743-3 DAJ; DIN 51524 HLP; GM LJ; SAE MS1003-2;

TDS ZENQ COMP P

DẦU MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT, CÁNH GẠT; ISO 32/46; DIN 51506 VDL; ISO 6743/3 DAH, DAJ; DIN 51524 HLP (part 2)