Untitled Document
TDS ZENQ COMP P

DẦU MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT, CÁNH GẠT; ISO 32/46; DIN 51506 VDL; ISO 6743/3 DAH; DIN 51524 HLP (part 2)

TDS ZENQ HEAT TRANSFER OIL C1 (DẦU GỐC VHVI TECH/TỔNG HỢP/GROUP III)

DẦU TRUYỀN NHIỆT CHẤT LƯỢNG CAO; DẦU GỐC TỔNG HỢP/VHVI TECH/GROUP III; ISO VG 32; ISO 6743-12 CLASS Q; DIN 51522

TDS ZENQ HEAT TRANSFER OIL (T) - DẦU GỐC PARAFFIN/GROUP II

DẦU TRUYỀN NHIỆT CHẤT LƯỢNG CAO; DẦU GỐC PARAFFIN TINH CHẾ; GROUP II; ISO VG 32/46/100 ISO 6743-12 CLASS Q; DIN 51522

TDS ZENQ GEAR EP GL-5

DẦU BÁNH RĂNG CHỊU CỰC ÁP; API GL-5; DIN 51517 PART 3-CLP, AGMA 9005 E-02; US. STEEL 224; ISO 12925-1 CKD

TDS ZENQ COMP CX-S (FULLY SYNTHETIC - TỔNG HỢP)

DẦU MÁY NÉN KHÍ TỔNG HỢP; ISO 32/46/68/100; DIN 51506 VDL; ISO 6743-3 DAJ; DIN 51524 HLP; GM LJ; SAE MS1003-2.

TDS ZENQ COMP C2 (FULLY SYNTHETIC - TỔNG HỢP)

DẦU MÁY NÉN KHÍ TỔNG HỢP (FULLY SYNTHETIC); ISO 32/46/68/100; DIN 51506 VDL; ISO 6743-3 DAJ; DIN 51524 HLP; GM LJ; SAE MS1003-2;