Untitled Document
API GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN MỚI NHẤT CHO DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL: API CK-4 & API FA-4 Lê Thuyết

API (Viện dầu mỏ Hoa kỳ) đã giới thiệu tiêu chuẩn API CK-4 và API FA-4 lần đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2016. Tiêu chuẩn API CK-4, FA-4 giúp các nhà sản xuất động cơ đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về khí thải

1. Tiêu chuẩn mới nhất của nhóm "C": API CK-4
- Dầu API CK-4 sử dụng trên động cơ diesel 4 kỳ tốc độ cao được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải trên đường cao tốc với động cơ từ năm 2017 và tiêu chuẩn khí thải trên công trường Tiger 4 cũng như động cơ của các thế hệ trước.
- Dầu API CK-4 được pha chế sử dụng trong tất cả các động cơ với nhiên liệu diesel có hàm lượng S (lưu huỳnh) lên tới 0,05%. Tuy nhiên việc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng S cao hơn 0,0015% (15 ppm) có thể ảnh hưởng tới độ bền của hệ thống xử lý khí thải hoặc/và làm giảm chu kỳ thay dầu. Các loại dầu này đặc biệt hiệu quả trong việc duy trì độ bền của hệ thống kiểm soát khí thải khi sử dụng bộ lọc hạt (DPF) và các hệ thống xử lý sau tiên tiến khác.
- Dầu API CK-4 được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao chống lại quá trình oxy hóa dầu, mất độ nhớt do trượt cắt và sục khí, dầu cũng như bảo vệ chống nhiễm độc chất xúc tác, tắt bộ lọc hạt, mài mòn động cơ, cặn piston, suy giảm đặc tính nhiệt độ thấp và cao và tăng độ nhớt liên quan đến muội than (bồ hóng). Dầu API CK-4 vượt quá các tiêu chí hiệu suất của API CJ-4, CI-4 với CI-4 PLUS, CI-4 và CH-4...
Chú ý: Khi sử dụng dầu API CK-4 với nhiên liệu S cao hơn 15 ppm, hãy tham khảo ý kiến ​​của nhà sản xuất động cơ để biết các khuyến nghị về khoảng thời gian bảo dưỡng, thay dầu.


2. Tiêu chuẩn mới thế hệ đầu tiên thuộc nhóm "F": API FA-4
- Dầu API FA-4 mô tả một số loại dầu xW-30 (như 0W-30, 5W-30, 10W-30) được pha chế đặc biệt để sử dụng cho một số động cơ diesel chu trình 4 kỳ tốc độ cao được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải trên đường cao tốc cho các mẫu động cơ từ năm 2017 sử dụng nhiên liệu diesel có hàm lượng lưu huỳnh đến 15 ppm (0,0015% trọng lượng). Tham khảo các khuyến nghị của nhà sản xuất động cơ riêng lẻ về khả năng tương thích với dầu API FA-4.
- Các loại dầu này được pha trộn với độ nhớt HTHS là 2,9cP – 3,2cP (so với mức min 3,5cP của dầu API CK-4) để hỗ trợ giảm phát thải. Các loại dầu này đặc biệt hiệu quả trong việc duy trì độ bền của hệ thống kiểm soát khí thải khi sử dụng bộ lọc hạt và các hệ thống xử lý sau tiên tiến khác.
- Dầu API FA-4 được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao chống lại quá trình oxy hóa dầu, mất độ nhớt do cắt trượt và sục khí, dầu cũng như bảo vệ chống nhiễm độc chất xúc tác, tắt bộ lọc hạt, mài mòn động cơ, cặn piston, suy thoái các đặc tính ở nhiệt độ thấp và cao và tăng độ nhớt liên quan đến muội than (bồ hóng).
- Dầu API FA-4 không thay thế hoặc tương thích với dầu API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS và CH-4. Chú ý: Tham khảo các khuyến nghị của nhà sản xuất động cơ để xác định xem dầu API FA-4 có phù hợp để sử dụng hay không.


3. So sánh 2 tiêu chuẩn API CK-4 và FA-4
  API CK-4 API FA-4
Sử dụng Cho động cơ mới nhất (từ năm 2017) và cả động cơ thế hệ cũ chạy trên cao tốc (on-highway) và trên công trường (off-road). Cho động cơ diesel mới (từ 2017) chạy trên cao tốc (on-highway) theo khuyến nghị nhà chế tạo.
Cấp độ nhớt SAE 15W-40, 10W-40, 10W-30, thậm chí cấp loãng hơn. SAE 10W-30, 5W-30, 0W-30.
Tính năng Nâng cấp từ dầu CJ-4, cải thiện khả năng chống mài mòn và oxi hóa, ổn định trượt cắt. Tương tự dầu CK-4 nhưng thêm khả năng giảm phát thải nhờ độ nhớt HTHS thấp.
Độ nhớt HTHS (độ nhớt ở nhiệt độ cao, trượt cắt cao) Tối thiểu là 3,5 cP. 2,9 - 3,2 cP.
Sự tương thích Tương thích với các dầu CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, CH-4. Không tương thích với dầu CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, CH-4.
Chú ý: Một loại dầu không thể vừa đạt tiêu chuẩn API CK-4 lại vừa đạt tiêu chuẩn API FA-4.

2020.12.29
Lê Thuyết