Untitled Document
CHỨNG NHẬN API CỦA DẦU ĐỘNG CƠ ZENQ (HÌNH ẢNH, FILE PDF) Lê Thuyết

Tập đoàn công nghiệp SUNGBO luôn phát triển các sản phẩm chất lượng được chứng minh qua các chứng nhận: API, MB Approval, EAC, KSC, KAPA, ISO...

    Đặc biệt, dầu động cơ ZENQ đã tham gia hệ thống chứng nhận API (Viện dầu mỏ Hoa Kỳ) từ lâu - API là chứng nhận được công nhận phổ biến nhất toàn cầu dành cho các sản phẩm dầu động cơ Xăng/Diesel. Hiện nay, API chỉ còn cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm có phẩm cấp cao, bao gồm: Cấp API SJ trở lên đối với dầu động cơ xăng và cấp API CH-4 trở lên với dầu động cơ diesel. 
Mới đây, Sản phẩm ZENQ của SUNGBO tiếp tục mở rộng các dòng sản phẩm dầu động cơ với các chứng nhận API mới nhất, bao gồm các sản phẩm:
1. Dầu động cơ diesel:
- ZENQ DXs 
Series đạt chứng nhận API CI-4 và API CI-4/SL
- ZENQ DX9 
Series đạt chứng nhận API CJ-4/SN
- ZENQ HDX 
Series đạt chứng nhận API CK-4
2. Dầu động cơ xăng:
- ZENQ GX Series đạt chứng nhận API SN và ILSAC GF-5

    Hình ảnh chứng nhận như dưới đây:

 
   Xem chứng nhận tại đây:
- File pdf

- Link trang chủ API

Lê Thuyết. 2020/08