Untitled Document
SUNGBO VIỆT NAM NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THEO QCVN 14:2018/BKHCN Lê Thuyết

Tháng 9/2019 vừa qua, SUNGBO VIỆT NAM nhận được "GIẤY CHỨNG NHẬN DẦU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ZENQ" Phù hợp với "QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA" theo "QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi".

     

Sau thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ và lấy mẫu ngay tại nhà máy chế biến dầu nhờn duy nhất của Tập đoàn Sungbo (Hàn Quốc) tại tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Sau khi đánh giá quy trình sản xuất (nhà máy Dầu nhờn Sungbo Hàn Quốc đạt Chứng nhận Toàn cầu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 về quản lý chất lượng và quản lý môi trường) và test các mẫu dầu động cơ, Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 2 (QUATEST 2) đã tiến hành cấp "GIẤY CHỨNG NHẬN" cho tất cả các sản phẩm dầu động cơ đốt trong mà SUNGBO VIỆT NAM nhập từ Hàn Quốc. Tất cả các sản phẩm đủ điều kiện sử dụng dầu hợp quy (CR) và phù hợp lưu thông trên thị trường Việt Nam theo QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi của Bộ KH-CN.

     Các sản phẩm dầu động cơ đạt tiêu chuẩn bao gồm:

1. Dầu động cơ xe máy
- ZENQ ONE ULTRA S1; SAE 10W40; API SN; JASO MB; Dầu gốc tổng hợp - Fully Synthetic.
- ZENQ ONE ULTRA M1; SAE 10W40;  API SN; JASA MA/MA2; Dầu gốc tổng hợp - Fully Synthetic.

2. Dầu động cơ xăng/diesel
- ZENQ GX; SAE 5W30 & 5W40; API SN/CF; ILSAC GF-5 (5W30); Dầu gốc tổng hợp - Fully Synthetic.
- ZENQ GN; SAE 10W40 & 20W50; API SN/CF; Dầu gốc tổng hợp - Fully Synthetic.

3. Dầu động cơ diesel/xăng
- ZENQ DXs; SAE 15W40 & 20W50; API CI-4/SL; Dầu gốc bán tổng hợp - Semi Synthetic.
- ZENQ DL; SAE 15W40 & 20W50; API CF-4/SG; Dầu gốc bán tổng hợp - Semi Synthetic.
- ZENQ DS; SAE 20W50; API CF/SF; Dầu gốc bán tổng hợp - Semi Synthetic.

      Hình ảnh chứng nhận:

 
      Bài viết & Hình ảnh: Lê Thuyết
                08 Oct, 2019